پایگاه اطلاع رسانی پرفسور علی کرمی در حال توسعه می باشد و موقتاً در دسترس نخواهد بود

افتتاح مجدد این پایگاه از پانزده مهرماه خواهد بود

از صبر و شکیبایی شما سپاس گذاریم